آخرین اخبار بازار املاک ایران؛ همه در سامانه اخبار جاما

گزارش شماره های مزاحم

کاربر ها می توانند شماره تلفن های مزاحم را به صورت گزارش در سامانه ثبت کنند.

جمع آوری اطلاعات مردمی

تمامی نظرات و اطلاعاتی که شما در سامانه ثبت می کنید به دیگران کمک میکند.

جلوگیری از سوء استفاده

تاریخچه گزارش ها، فعالیت و مزاحمت شماره ها از سوء استفاده جلوگیری میکند.

آخرین گزارش ها

گزارش: مزاحم
با این دو تا شماره سه بار به من زنگ زدن ولی من گوشی رو جواب ندادم خیلی مزاحم میشن.
989422090022
989422099280

  دوشنبه 13 تیر 1401 00:27
گزارش: بی طرف
به منزل ما هم زنگ زدن با این شماره جواب ندادم.

  دوشنبه 13 تیر 1401 00:14
گزارش: مزاحم
مشاور املاک - ارسال پیامک تبلیغاتی به صورت انبوه برای فروش ویلا در محمودآباد مازندران

  یکشنبه 12 تیر 1401 20:50
گزارش: مزاحم
ارسال پیامک تبلیغاتی به لیست سیاه به صورت انبوه

  یکشنبه 12 تیر 1401 20:49
گزارش: مزاحم
ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم به صورت انبوه برای فروش تورهای مسافرتی

  یکشنبه 12 تیر 1401 05:54
گزارشات بیشتر...